Moduler

Planlegger

Få oversikt over oppdrag og mannskap. Vi har tilpassede maler for asfaltegging, fresing, service mm.

HMS

Send inn rapport av uønsket hendelser og følg opp disse.

Fakturering

Integrasjoner mot ulike økonomisystemer gjør det mulig å sende fakturagrunnlag direkte fra iFlow.

SMS-Varsling

Send varsel på SMS til mannskapet ved nye oppdrag eller endringer i fordelte oppdrag.

Service

Få oversikt over service på egne maskiner og service-oppdrag for kunder.

Rodelister

Få oversikt over roder og utfør oppdrag ved behov.

Kontrakter

Legg inn planlagt arbeid og avtalt pris for f.eks. statskontrakter, og få generert oppdrag basert på disse raskt og enkelt.

Skjemabygger

Lag egne skjemaer for vernerunder, SJA mm.

Vernerunder

Planlegg og fordel vernerunder på mannskap og dager.

Timelister

Verdens enkleste timerføring kommer.